داغ کن - کلوب دات کام

روی یه طاقچه سنگی

                    میون دو قاب رنگی

                                   بودن من و تو باهم

                                                      داره تصوی قشنگی


عکس تو تو قاب خاتم

                    در حصار خالی از غم

                                     حتی در مرگ تن من

                                                   نمی گیره رنگ ماتم

چت روم