داغ کن - کلوب دات کام

چهره گل باغ و صحرا را گلستان میکند

دیدن مهدی هزاران درد  درمان میکند


مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار

من گلی دارم که عالم را گلستان میکند

چت روم