داغ کن - کلوب دات کام

عالم همه قطره اند و دریاست حسین

خوبان همه بنده اند ومولاست حسینعزاداریتان قبول

ایام عزا تسلیتلعنت ابدی بر دشمنان مولا علی و اهل بیتش

چت روم