داغ کن - کلوب دات کام

بسند معتبر از امام صادق (ع) روایت است که :

عابدی در بنی اسراییل بود،شبی زنی مهمان اوشد. شیطان اورا وسوسه کرد.

و هر چند به او زور می آورد .یک انگشت از انگشتان خود را به آتش میگذاشت.

تا ان خیال از نفسش بیرون میرفت . پیوسته در این کار بود تا صبح  چون صبح

شد . به آن زن گفت : بیرون رو که بد مهمانی بودی تو از برای ما.

داستان دینی،عین الحیوه،علامه مجلسی


چت روم