داغ کن - کلوب دات کام

به گونه ماه

         نامت زبانزد آسمان ها بود

                                 وپیمان برادریت

                                            با جبل نور

                                                  چون آیه های جهاد محکم

                                                                      تو آن راز رشیدی

                                                                                   که روز ی فرات

                                                                                               برلبت آورد

                                                                                                       وساعتی بعد

                                                                                           دربارن متواتر پولاد

                                                                                   بریده بریده

                                                                        افشا شدی

                                                                     وباد

                                         تو رابا مشام خیمه گاه

                               در میان نهاد

      وانتظار دربهت کودکانه حرم  

       طولانی شد 

                                       

                     

چت روم