داغ کن - کلوب دات کام

من در همین شروع غزل ، مات مانده ام

حیران سر گذشت نفسهات مانده ام


باید شهید بود و تورا خون چکان سرود

شرمنده ام اسیر عبارات مانده ام

چت روم